Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Y Dược năm 2020 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-01-2020

06-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Y Dược năm 2020 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.