Thông báo tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của Trường ĐH Y Dược Huế năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-03-2018

23-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của Trường ĐH Y Dược Huế năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.