Thông báo tuyển dụng 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-06-2019

04-07-2019


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

                           Số:  1772 /TB-ĐHYD                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          Thừa Thiên Huế, ngày  03  tháng 6 năm 2019

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trường Đại học Y Dược Huế cần tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên cho các Khoa/Bộ môn; Bác sĩ điều trị, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học, ... cho Bệnh viện Trường và Chuyên viên, Kế toán viên cho các Phòng chức năng, Trung tâm, Viện. Nhà trường thông báo để những người có nhu cầu công việc làm thủ tục dự tuyển. 

Các vị trí việc làm cần tuyển:

- Khoa Cơ bản: 01 Cử nhân Hóa làm Kỹ thuật viên, 01 Cử nhân Lý làm Kỹ thuật viên.
- Khoa Dược: 02 Thạc sĩ dạy tại Bộ môn Dược lâm sàng – Dược Xã hội làm Giảng viên (ưu tiên nam); 01 Dược sĩ dạy tại Bộ môn Kiểm nghiệm-Phân tích -Độc chất Giảng viên (ưu tiên nam); 01 Cử nhân Lý/Hóa/Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên; 01 Cử nhân Hóa chuyên ngành Hóa Hữu cơ hoặc Hóa phân tích làm nghiên cứu viên (ưu tiên nam).
- Khoa Điều Dưỡng: 02 Cử nhân Điều dưỡng làm Giảng viên,
- Khoa Răng Hàm Mặt: 02 Bác sĩ Răng Hàm Mặt làm Giảng viên (ưu tiên nam).
- Khoa Y học Cổ truyền: 02 Bác sĩ Y học cổ truyền làm Giảng viên (ưu tiên nam).
- Khoa Y tế Công cộng: 04 Bác sĩ Đa khoa/Bác sĩ Y học dự phòng làm Giảng viên, 01 Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên.
- Bộ môn Cấp cứu đa khoa: 02 BSĐK làm Giảng viên
- Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh: 02 BSĐK/Bác sĩ Nội trú/Thạc sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh làm Giảng viên.
- Bộ môn Da liễu: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Dược lý: 02 BSĐK làm Giảng viên (ưu tiên nam).
- Bộ môn Di truyền y học: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Giải phẫu: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Giải phẫu bệnh – Pháp y: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Huyết học: 01 BSĐK làm Giảng viên (ưu tiên nam).
- Bộ môn Lao: 02 BSĐK làm Giảng viên
- Bộ môn Mô phôi: 02 BSĐK làm Giảng viên
- Bộ môn Mắt: 02 BSĐK làm Giảng viên
- Bộ môn Miễn dịch Sinh lý bệnh: 01 BSĐK làm Giảng viên (ưu tiên nam), 01 Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên.
- Bộ môn Nội: 05 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Ngoại: 02 BSĐK làm Giảng viên cho các phân môn: Ngoại Tim mạch – Lồng ngực, Ngoại Thần kinh.
*Yêu cầu: cam kết thi đậu BSNT Ngoại hoặc đang là BSNT Ngoại/sẽ tốt nghiệp năm 2019 có thành tích học tập BSNT và tham gia nghiên cứu khoa học xuất sắc trong quá trình học.

- Bộ môn Nhi: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Phụ Sản: 04 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Phục hồi Chức năng: 01 BSĐK làm Giảng viên (ưu tiên nam), 01 Cử nhân Phục hồi chức năng làm Giảng viên.
- Bộ môn Sinh hóa: 01 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Sinh lý: 01 BSĐK làm Giảng viên (ưu tiên nam).
- Bộ môn Tâm thần: 02 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Truyền nhiễm: 01 BSĐK làm Giảng viên.
- Bộ môn Vi sinh: 01 BSĐK làm Giảng viên, 01 Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên.
- Phòng Tổ chức Hành chính: 01 BS YHDP/CN. Luật làm Chuyên viên; 01 CN. Văn thư lưu trữ làm Chuyên viên; 01 Cử nhân Anh văn, có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 6.5 trở lên làm Chuyên viên.
- Phòng Công tác sinh viên: 01 BS YHDP làm chuyên viên.
- Phòng Kế hoạch Tài chính: 02 Cử nhân Kế toán làm Kế toán viên.
- Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất: 01 Kỹ sư Điện tử Y sinh làm chuyên viên, 01 Cao đẳng Điện lạnh, 01 Cao đẳng Nước.
- Trung tâm Y học Gia đình: 01 Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên.
- Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế: 02 BSĐK/BSYHDP làm Giảng viên, 01 BS. YHDP/CN. YTCC làm Chuyên viên.

Bệnh viện Trường:

- Trung tâm CCĐK và Đột quỵ: 02 BSĐK, 02 Cử nhân Điều dưỡng.
- Trung tâm Điều trị vô sinh và NTSS: 01 BSĐK, 02 Cử nhân Điều dưỡng, 01 Kỹ sư Công nghệ sinh học/Cử nhân Sinh học/Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học làm Kỹ thuật viên.
- Khoa Nội Tim mạch: 01 Cử nhân Điều dưỡng.
- Khoa Nội TH-NT: 01 Cử nhân Điều dưỡng.
- Khoa GMHS: 02 Cử nhân Điều dưỡng.
- Khoa CĐHA: 01 BSĐK.
- Đơn vị ICU: 01 Cử nhân Điều dưỡng.
- Đơn vị VLTL-PHCN: 02 Cử nhân VLTL-PHCN, ưu tiên nam.
- Khoa Dược: 02 Dược sĩ.
- Khoa KSNK: 01 BS YHDP.
- Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế: 01 BSĐK/BS YHDP, 01 Cử nhân Điều dưỡng.
- Phòng KHTH: 01 Cử nhân Điều dưỡng/YTCC, ưu tiên nam.
- Phòng Điều dưỡng:01 Cử nhân Điều dưỡng
- Phòng QLKH-ĐT-HTQT-CĐT: 01 Cử nhân Anh văn.
- Phòng HCQT: 01 Kỹ sư xây dựng.

II.   Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển:

Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp hệ chính quy phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển.
- Có đủ sức khỏe để làm việc.

Yêu cầu riêng:

- Ứng viên dự tuyển vào vị trí Giảng viên phải tốt nghiệp đại học hạng giỏi (riêng đối với một số Bộ môn đặc thù có thể tốt nghiệp hạng khá); ưu tiên người có bằng sau đại học (Bác sĩ Nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ...), có trình độ ngoại ngữ B1 (Anh, Pháp...) trở lên, hoặc IELTS 4.0, TOEFL ITP 400 điểm, TOEFL iBT 32, Delf B1 trở lên ...

- Đối với Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế: Ứng viên vào vị trí Bác sĩ điều trị tốt nghiệp Đại học hạng khá trở lên, ưu tiên người có bằng chuyên khoa sau đại học, Bác sĩ nội trú.

- Có các văn bản minh chứng về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dự tuyển.

III. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 05/7/2019, tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ - Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Y Dược, 06 Ngô Quyền, TP. Huế trong giờ hành chính. Đích thân người xin việc nộp hồ sơ.

Hướng dẫn Hồ sơ dự tuyển tại trang Web của trường: https://huemed-univ.edu.vn/tuyen-dung-stagcd.

IV. Thời gian xét tuyển: 

Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ tổ chức xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 31/7/2019.

Nếu cần được làm rõ thêm các chi tiết về đợt tuyển dụng này xin liên hệ tại văn phòng Bộ phận Tổ chức cán bộ hoặc:

- ThS. Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên thư ký Hội đồng tuyển dụng,  ĐTDĐ: 0935.781.357.

- CN. Nguyễn Thị Tuyết Tâm, Chuyên viên Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng TC-HC,  ĐTDĐ: 0935.846.920.

Nơi nhận:

- Đài truyền hình TRT,                                  
- TB tại các bản tin của Trường,
- Website Trường ĐHYD,
- Lưu VT, TCCB.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Thông báo tuyển dụng: Download

Hồ sơ dự tuyển: Download tại đây

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển dụng 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.