Thông báo tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-02-2017

03-02-2017


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.