Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II - đợt 2 năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-08-2018

21-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II - đợt 2 năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.