Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-06-2020

19-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.