Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-05-2018

25-05-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.