Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ X năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-08-2018

06-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y Dược Huế lần thứ X năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.