Thông báo tình hình dịch tễ Covid-19 và kế hoạch đào tạo


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-07-2020

30-07-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tình hình dịch tễ Covid-19 và kế hoạch đào tạo, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.