Thông báo thưởng các bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus/DOAJ năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-02-2020

25-02-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thưởng các bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus/DOAJ năm 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.