Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ IX năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-11-2017

01-11-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ IX năm 2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.