Thông báo số 01. Hội nghị Khoa học bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 3 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-02-2020

11-02-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 01. Hội nghị Khoa học bệnh Truyền nhiễm và bệnh Nhiệt đới lần thứ 3 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.