Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-07-2021

17-07-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.