Thông báo Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-01-2018

13-03-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ 2 năm 2018, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.