Thông báo đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm học 2018-2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-08-2018

15-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm học 2018-2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.