Thông báo đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ lần thứ III, năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

09-11-2016

09-11-2016


THÔNG BÁO

V/v Thông báo đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ
lần thứ III, năm 2017

        Triển khai kế hoạch số 67/KH-UBND  ngày 09/05/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Giải thưởng) lần thứ III.

        Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục đích nhằm xét chọn những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị cao về khoa học công nghệ, có tính khả thi, mang lại hiệu kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng rộng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Tỉnh Thừa Thiên Huế để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng thưởng.

        Ban Giám hiệu thông báo tới các đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng, cụ thể như sau:

        1.  Hồ sơ tham dự Giải thưởng:

        Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng ( bản giấy) và 01 bản điện tử của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng ghi trên đĩa quang ( dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bao gồm:

        a. Bản đăng ký xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ của tác giả hoặc đồng tác giả.

        b. Báo cáo tóm tắt công trình.

        c. Văn bản xác nhận ứng dụng công trình.

        d. Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ liên quan đến công trình:

                - Luận văn, sách chuyên khảo, bài báo ( trang bìa và mục lục)

                - Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ( nếu có).

                - Giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định công nghệ hoặc đo đạc, kiểm nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ đối với những công trình là kết quả của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

                - Tài liệu liên quan khác ( nếu có).

        đ.  Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học công nghệ do cấp quản lý đề tài, dự án tương ứng thành lập.

        e.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

       Khi có yêu cầu, tác giả, đồng tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên Hội đồng được làm việc trực tiếp với bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.

       2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/06/2016 đến ngày 31/12/2016.

       3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ, số 24 đường Lê Lợi, Thành phố Huế.

       Để biết thêm chi tiết liên hệ với văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

       Điện thoại: 054.3822439 ; Fax: 054.3845093

       Email: skhcn@thuathienhue.gov.vn

       Website: http://skhcn.thuathienhue.gov.vn

       Ghi chú: mẫu đăng ký đính kèm.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng cố đô về khoa học Công nghệ lần thứ III, năm 2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.