Thông báo 02 - Hội nghị Tiêu hóa - Nội soi miền Trung 2019 mở rộng lần thứ VI


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-01-2019

11-01-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo 02 - Hội nghị Tiêu hóa - Nội soi miền Trung 2019 mở rộng lần thứ VI, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.