Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2023 (hệ liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển liên thông trình độ đại học năm 2023 (hệ liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.