Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-06-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.