Tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2023 (Đợt 2)


SỐ HIỆU

2936/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

07-07-2023- Căn cứ Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2001 của Bộtrưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học;
- Căn cứ Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộtrưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;
- Căn cứ công văn số 5267/BYT-K2ĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng BộY tế về việc miễn thi ngoại ngữ tuyển sinh CKII sau đại học;
- Căn cứ công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế vềviệc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT trong năm 2020;
- Căn cứ công văn số 390/K2ĐT-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Khoa họccông nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc công tác tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2023;
Trường Ðại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023 (Đợt 2) như sau: (thông báo đính kèm)
 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2023 (Đợt 2), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.