Thông báo về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2024


SỐ HIỆU

3103/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

04-07-2024


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2024 như sau:
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.