Thông báo về việc triển khai khai báo y tế đối với thí sinh dự thi tuyển sinh CKI, CKII đợt 1 năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

18-06-2021

18-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc triển khai khai báo y tế đối với thí sinh dự thi tuyển sinh CKI, CKII đợt 1 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.