Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023


SỐ HIỆU

2036/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

15-05-2023


Căn cứ Thông báo số 71/TB-ĐHH ngày 27/01/2023 của Đại học Huế về việc Tuyển sinh cao học năm 2023; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023 (đợt 3 - tháng 9) cụ thể như sau:
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức lớp bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.