Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học, Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa cấp II năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-12-2016

30-12-2016


Thông báo số 3899/TB-ĐHYD ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức lễ trao bằng Tốt nghiệp các lớp Cao học, Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa cấp II năm 2016.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp Cao học, Bác sĩ Nội trú, Chuyên khoa cấp II năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.