Thông báo về việc học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-06-2020

22-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.