Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Bác sĩ nội trú năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-08-2020

20-08-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ Bác sĩ nội trú năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.