Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học Chuyên khoa cấp I năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

14-10-2020

14-10-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhập học Chuyên khoa cấp I năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.