Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Minh


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-06-2023


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Minh. Ngành: Ngoại khoa. Mã số: 9 72 01 04. Với đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG NỘI SOI THẬN NGƯỢC DÒNG SỬ DỤNG ỐNG SOI BÁN CỨNG”. Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Minh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.