Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Minh Triết - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-07-2019

19-07-2019


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Trần Minh Triết

Chuyên ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ LEPTIN HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 07 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Minh Triết - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.