Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Hùng - Chuyên ngành: Y tế công cộng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

04-07-2019

04-07-2019


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hùng

Chuyên ngành: Y tế công cộng
Mã số: 9 72 07 01
Với đề tài:  NGHIÊN CỨU TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Ở TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG AN TOÀN TẠI CÁC XÃ VÙNG VEN THÀNH PHỐ BUÔN MÊ THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 07 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Hùng - Chuyên ngành: Y tế công cộng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.