Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Cầu - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-11-2020

03-11-2020


Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cầu

Ngành: Sản Phụ khoa
Mã số: 9 72 01 05
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN DI CĂN BẰNG HÓA TRỊ PHỐI HỢP ANTHRACYCLINE VÀ TAXANE”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2020 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Văn Cầu - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.