Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trọng Nghĩa - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-01-2021

26-01-2021


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ 25-HYDROXYVITAMIN D HUYẾT TƯƠNG VỚI TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 03 năm 2021 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Trọng Nghĩa - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.