Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Xuân - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-01-2019

24-01-2019


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Xuân

Chuyên ngành: Nội tiết
Mã số: 62 72 01 25
Với đề tài:  "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI  CẮT NANG ỐNG MẬT CHỦ VÀ TÁI LẬP LƯU THÔNG  MẬT RUỘT KIỂU ROUX-EN-Y”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2019 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thanh Xuân - Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.