Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lâm Đức Tâm - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-06-2017

30-06-2017


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Lâm Đức Tâm

Chuyên ngành: Sản Phụ khoa
Mã số: 62 72 01 31
Với đề tài: "Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Papilloma virus, một số yếu tố liên quan và đánh giá kết quả điều trị tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành phố Cần Thơ”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 07 năm 2017 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lâm Đức Tâm - Chuyên ngành: Sản Phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.