Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đào Nguyễn Diệu Trang - Chuyên ngành: Y tế Công cộng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

30-03-2021

30-03-2021


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: ĐÀO NGUYỄN DIỆU TRANG

Ngành: Y tế công cộng
Mã số: 9 72 07 01
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CAN THIỆP Ở NỮ VỊ THÀNH NIÊN HUYỆN MIỀN NÚI A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đào Nguyễn Diệu Trang - Chuyên ngành: Y tế Công cộng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.