Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

29-08-2016

29-08-2016

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về thời gian tổ chức thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II đợt 2 năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.