Thông báo v/v lịch thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-08-2017

23-08-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo v/v lịch thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.