Thông báo Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022


SỐ HIỆU

1890/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

24-05-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Tuyển sinh lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ “Ngôn ngữ trị liệu” năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.