Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của Trường Đại học Y Dược năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

22-06-2020

22-06-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục cấp chứng chỉ của Trường Đại học Y Dược năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.