Thông báo tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2017-2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-02-2017

24-02-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo định hướng chuyên khoa của Trường Đại học Y Dược Huế năm học 2017-2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.