Thông báo tuyển sinh CKI, CKII Trường Đại học Y - Dược Huế đợt 1 năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-04-2021

01-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh CKI, CKII Trường Đại học Y - Dược Huế đợt 1 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.