Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 - đợt 2


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

19-07-2017

19-07-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 - đợt 2, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.