Thông báo Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-12-2016

27-12-2016


Thông báo số:3876/TB-ĐHYD-SĐH ngày 27 tháng 12 năm 2016 về việc tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.