Thông báo Tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2024


SỐ HIỆU

796/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-03-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.