Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022 (Đợt 2)


SỐ HIỆU

2747/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

18-07-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022 (Đợt 2), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.