Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa I, II đợt 2 năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-09-2020

12-09-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa I, II đợt 2 năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.