Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

02-06-2017

02-06-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.