Thông báo tổ chức ôn tập trực tuyến tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-05-2021

12-05-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập trực tuyến tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.