Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II đợt 1 năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-02-2019

15-02-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II đợt 1 năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.