Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-05-2020

22-05-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức khóa đào tạo liên tục Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.